Klaudia Klaudel

Radca Prawny


Klaudia Klaudel – Radca Prawny, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, z wynikiem bardzo dobrym, po ukończeniu aplikacji radcowskiej w Warszawie prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, została z dniem 4 grudnia 2012 roku wpisana na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod nr wpisu WA-8659, a następnie w marcu 2021 roku przeniosła wpis na listę Radców Prawnych w Kielcach (Nr wpisu: KL-1464). Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, biegle posługuje się językiem angielskim i językiem niemieckim. Pani Mecenas Klaudel stale podnosi swoje kwalifikacje radcowskie, na bieżąco uczestniczy w licznych wykładach radcowskich organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach, co powoduje że wszelkie zmiany przepisów prawnych są na bieżąco przyswajane, a Klienci kancelarii mają gwarancje najwyższej jakości świadczonych usług.

Doświadczenie zawodowe Pani Klaudel zdobyła pracując jako prawnik w kancelariach adwokacko-radcowskich w Warszawie i Jeleniej Górze oraz pracując jako prawnik w Ministerstwie Gospodarki, gdzie reprezentowała Ministra Gospodarki w zakresie spraw należących do właściwości tego urzędu. Uczestniczyła między innymi w pracach komisji legislacyjnej Rządowego Centrum Legislacji oraz Komisji Sejmowej Przyjazne Państwo, w tym w pracach legislacyjnych nad ustawą z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, w tym opracowywała zmiany przepisów do Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie możliwości przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę. Ponadto Pani Mecenas prowadziła obsługę prawną na rzecz jednego z największych banków zagranicznych działającego w Polsce. Pani Mecenas biegle posługuje się językiem niemieckim, prowadzi sprawy biznesowe spółek niemieckich działających na rynku polskim, w tym sprawy obywatelskie między innymi w zakresie tzw. „Kindergeld”.

Mecenas Klaudia Klaudel jest prawnikiem procesowym, specjalizuję się w prawie cywilnym, prawie rodzinnym (prowadzenie spraw rozwodowych, alimentacyjnych, spraw o podział majątku), prawie spadkowym, prawie pracy i prawie nieruchomościowym oraz w doradztwie biznesowym. Na swoim koncie ma liczne wygrane sprawy sądowe, w tym te, które z punktu widzenia Klienta od samego początku wydawały się bardzo trudne, mowa tutaj o sporach sądowych o odszkodowanie od spółek ubezpieczeniowych, sprawach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (sprawy o emeryturę pomostową, sporach pracowniczych, w tym skutecznych odwołaniach od wypowiedzenia umowy o pracę, czy zwolnień dyscyplinarnych). Należy mieć jednocześnie na uwadze, iż większość spraw Pani Mecenas załatwia polubownie, o czym Klient jest informowany na pierwszej poradzie prawnej i najpierw jest wykorzystywany tryb polubownego załatwienia sprawy, który w przeważającej ilości przypadków przynosi zamierzony efekt, bez udziału sądu. To daje Naszym Mocodawcom- Klientom bezpieczeństwo ich działań i szybsze załatwienie ich problemu. Wtedy, kiedy jednak sprawa nie może zostać polubownie załatwiona jest wnoszona do odpowiedniego sądu. Sukces naszych Klientów jest dla nas prawników największym dowodem na to, iż warto zlecać sprawę profesjonalistom. Staramy się dbać aby zakres komunikacji między prawnikiem a naszymi Klientami był na tyle prosty i zrozumiały aby Klient po spotkaniu z nami miał pełną wiedzę co do swoich praw i przysługujących mu roszczeń.

Pani Mecenas do każdej zleconej jej sprawy podchodzi z dużym zaangażowaniem, a każda wygrana sprawa daje jej ogromną satysfakcję i wiarę w to, że warto walczyć o swoje prawa przed sądem.