Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz osób fizycznych oraz spółek. Do zakresu usług Kancelarii należy: udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz sądami administracyjnymi. Ponadto Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie doradztwa biznesowego, obsługujemy spółki, jak również przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobową.

Zakres usług prawnych obejmuje:

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie pism procesowych, umów, regulaminów, uchwał, wniosków, wezwań przedsądowych,
  • sporządzanie opinii prawnych, doradztwo biznesowe
  • weryfikację pod kątem zgodności z prawem umów, regulaminów,
  • reprezentowanie Klientów przed wszystkimi sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed urzędami państwowymi,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu mediacyjnym przed mediatorem
  • sporządzanie środków zaskarżenia: zażaleń, apelacji, skargi kasacyjnej.

Stała Współpraca

Z przyjemnością podejmiemy się stałej współpracy w zakresie obsługi prawnej. Swoją ofertę kierujemy w stronę przedsiębiorstw, spółek, instytucji handlowych oraz administracji państwowej. Gwarantujemy pełen profesjonalizm oraz realizację powierzonych nam celów.